Tuesday, June 16, 2009

Γιατί τα προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής δεν εφαρμόζονται στα σχολεία


ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


Χαραλαμπίδου Χρυστάλλα

Ζωγράφου Τ. Κ. 15773

16 Ιουνίου 2009


Κύριοι,


Σε επιστολή μου προς τον Υπουργό Παιδείας επισημαίνω ότι το προνόμιο ορισμένων σεμιναρίων κυκλοφοριακής αγωγής, στα ελάχιστα λειτουργούντα πειραματικά πάρκα, έχουν μόνο ορισμένα δημοτικά σχολεία και ότι η πλειοψηφία των μαθητών Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας, δεν έχουν ποτέ παρακολουθήσει ένα σεμινάριο κυκλοφοριακής αγωγής. Γεγονός το οποίο ο καθένας μπορεί να διαπιστώσει ερωτώντας δειγματοληπτικά διδάσκοντες και μαθητές διαφόρων βαθμίδων της εκπαίδευσης.


Το Υπουργείο Παιδείας απάντησε τόσο στις δικές μου εισηγήσεις όσο και σε αναφορές συναδέλφων σας, με τον γνωστό αμυντικό τρόπο μιλώντας για το «έργο» του όσο αφορά το θέμα οδική ασφάλεια.

Μιλά για δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού μαθημάτων κυκλοφοριακής αγωγής το οποίο οι μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χρησιμοποιούν στα λειτουργούντα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής. Για επιμόρφωση υπεύθυνων Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως και εκπαιδευτικών των Σχολικών Μονάδων για την εφαρμογή προγραμμάτων κυκλοφοριακής Αγωγής σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για αποστολή σχετικού CD σε μαθητές Λυκείων κ.τ.λ.


Τα ερωτήματα είναι:

1) Γιατί οι περισσότεροι δάσκαλοι- καθηγητές όσο και μαθητές δηλώνουν ότι στο σχολείο τους δεν έχουν γίνει ποτέ σεμινάρια κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας; Γιατί η εκπαίδευση των μαθητών παραμένει καταγεγραμμένη μόνο στα χαρτιά;

2) Γιατί στη χώρα που η συνείδηση οδικής ασφάλειας είναι ανεπτυγμένη σε αξιολύπητο βαθμό με αποτέλεσμα να έχει τα περισσότερα θύματα σε τροχαία, σήμερα, το 2009, δεν εφαρμόζονται στην πράξη τα προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής σε όλους τους μαθητές, σε όλα ανεξαιρέτως τα σχολεία;

3) Οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως και εκπαιδευτικοί των Σχολικών Μονάδων οι οποίοι έχουν επιμορφωθεί για την εφαρμογή προγραμμάτων κυκλοφοριακής Αγωγής όπως αναφέρει στις επιστολές του το Υπουργείο Παιδείας, εφαρμόζουν πράγματι στους μαθητές αυτά για τα οποία έχουν εκπαιδευτεί;

4) Γιατί δεν γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος σε σχολικές μονάδες διαφόρων βαθμίδων για να διαπιστωθεί τι γίνεται στην πράξη; Ποιος είναι αρμόδιος για να ελέγξει;Με εκτίμηση

Χρυστάλλα Χαραλαμπίδου

E-Mail Chrystalla57@gmail.com

http://greekroadsafety.blogspot.com/

http://educationsuggestions.blogspot.com/


Monday, June 15, 2009

Διαμαρτυρία σε όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου για την αδράνεια του Δημόσιου Τομέα στο θέμα εκπαίδευση των ΟΤΑ σε θέματα οδικής ασφάλειας

Χαραλαμπίδου Χρυστάλλα


Ζωγράφου

15 Ιουνίου 2009

Κύριοι,


Από τον Μάρτιο του 2008 εισηγήθηκα στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παυλόπουλο

1) Τον έλεγχο των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων για να διαπιστωθεί ότι στην πλειοψηφία τους τα τμήματα αυτά απαρτίζονται από προσωπικό ασχέτων ειδικοτήτων.

2) Την εκπαίδευση των υπαλλήλων των τμημάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως που ασχολούνται με σήμανση και γενικά με οδική ασφάλεια.


Συνάδελφοί σας διαφόρων κομματικών παρατάξεων, τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ, προσπάθησαν να βοηθήσουν με αναφορές προς τα αρμόδια υπουργεία. Οι απαντήσεις ήταν άκρως απογοητευτικές. Σ’ αυτό τον τόπο έχει επικρατήσει, το εκάστοτε κυβερνόν κόμμα να «αμύνεται» απαντώντας σε κάθε εισήγηση αραδιάζοντας το «έργο» του αγνοώντας την εισήγηση και την ουσία του προβλήματος.


Επανέλαβα διαμαρτυρόμενη την εισήγησή μου στις 3 Φεβρουαρίου 2009 η οποία εστάλη στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κύριο Μαρκογιαννάκη και απ’ εκεί στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. κ. Τσιατούρα.


Με λύπη μου διαπίστωσα ότι για το ίδιο θέμα του ελέγχου των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων, σε αναφορά συναδέλφου σας προς το Υπουργείο Εσωτερικών, η απάντηση ήταν ότι αρμόδιο είναι το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, στο οποίο είχα ήδη αποταθεί και με είχαν παραπέμψει στο Εσωτερικών.


Οι επιστολές-εισηγήσεις μου για τον έλεγχο και την εκπαίδευση των τμημάτων των ΟΤΑ που ασχολούνται με οδική ασφάλεια γίνονται μπαλάκι από το ένα Υπουργείο στο άλλο εδώ και ένα χρόνο. Χωρίς υπερβολή από κοινοποίηση σε κοινοποίηση επιστολές- εισηγήσεις ξαναφτάνουν από τον παραλήπτη στον αποστολέα ξανά και ξανά χωρίς ουσιαστική απάντηση και κυρίως χωρίς λύση, με μία διαδικασία που μόνο το Ελληνικό Δημόσιο έχει την αποκλειστική πατέντα λειτουργίας της.


Η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη έως γελοία σε ένα Κράτος το οποίο θέλει να ονομάζεται Πολιτισμένο, Ευρωπαϊκό και Δημοκρατικό. Σε ένα κράτος στο οποίο οι λέξεις ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ και ΕΛΕΓΧΟΣ, απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίλυση σοβαρών προβλημάτων είναι άγνωστες για πολλούς. Επίλυση προβλήματος γι αυτούς είναι να ξεφορτώνονται τα προβλήματα παραπέμποντάς τα με προχειρότητα κάπου αλλού.


Διαμαρτυρήθηκα έντονα στο Υπουργείο Εσωτερικών απευθυνόμενη στον Υφυπουργό κ. Νάκο.


Σε τελευταία αναφορά του κ. Κακλαμάνη προς το Υπουργείο Εσωτερικών, (Απρίλιος 2009) ο κ. Νάκος δηλώνει ότι «Όσον αφορά στο θέμα της στελέχωσης των Υπηρεσιών των Δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 2 του Συντάγματος οι Δήμοι απολαμβάνουν διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Στο πλαίσιο αυτό, ειδικά για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, καθιερώθηκε και ολοκληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄) η δυνατότητα πρόσληψης όλων των κατηγοριών και κλάδων μόνιμου προσωπικού , πάντα υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, αλλά χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 και η διαδικασία πρόσληψης μονίμου προσωπικού ενεργείται πλέον από τον οικείο ΟΤΑ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Συνεπώς κάθε Δήμος μπορεί να προωθήσει τη διαδικασία πρόσληψης μονίμου προσωπικού για την αντιμετώπιση των αναγκών του….»

«Όσον αφορά στην επιμόρφωση δημοτικών υπαλλήλων, που ασχολούνται με τη σήμανση των οδών, με ειδικά σεμινάρια, αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν με ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.»


Με την Αρ. Πρωτοκ. Δ17Α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007 Απόφαση Υπουργού Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και την Αρ. Πρωτοκ. 4422/ΕΟ/30-08-2007 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής καθορίστηκε η αρμοδιότητα για τη συντήρηση των οδών στην Αττική.

Αρμοδιότητα την οποία έχουν είτε η ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, είτε οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας είτε οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Είναι πραγματικά άξιον απορίας πως έχουν ληφθεί αυτές οι δύο αποφάσεις χωρίς να ελεγχτεί αν οι ΟΤΑ είχαν την δυνατότητα να αναλάβουν αυτή την αρμοδιότητα.

Το κράτος παράτησε τους πολίτες απροστάτευτους στα χέρια τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ με υπαλλήλους άσχετους σε θέματα σήμανσης, τόσο οριζόντιας όσο και κάθετης, σε δρόμους άκρως επικίνδυνους τόσο για τη ζωή τους όσο και για τη σωματική τους ακεραιότητα. Κύριος λόγος η έλλειψη συνείδησης οδικής ασφάλειας των υπευθύνων. Αν οι ίδιοι είχαν ανεπτυγμένη αυτή τη συνείδηση θα καταλάβαιναν τη σοβαρότητα του θέματος και θα ενεργούσαν διαφορετικά.


Επιβάλλεται να αλλάξει

1) Το άρθρο 21 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄) στο οποίο αναφέρεται ο κ. Υφυπουργός και να απαιτείται η έγκριση της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στους ΟΤΑ.

2) Να επιβληθεί στους ΟΤΑ να προσλάβουν συγκοινωνιολόγους στις υπηρεσίες τους. Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Αυτό δεν έγινε κατανοητό ακόμα σ’ αυτή τη χώρα.

3) Να συνεργαστούν το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, ΥΠΕΧΩΔΕ και Εσωτερικών για να αναθεωρηθεί και να προσαρμοστεί η νομοθεσία ούτως ώστε να λύσει το παρόν πρόβλημα. Είναι παράλογο να επικαλούμαστε νόμους και υπουργικές αποφάσεις οι οποίες κατά τη διάρκεια εφαρμογής τους αποδείχτηκαν αναποτελεσματικές.

4) Να αρθεί η υπ’ Αρ. Πρωτοκ. Δ17Α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007 Απόφαση Υπουργού Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και η υπ’ Αρ. Πρωτοκ. 4422/ΕΟ/30-08-2007 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με τις οποίες καθορίστηκε η αρμοδιότητα για τη συντήρηση των οδών στην Αττική. Την αρμοδιότητα αυτή να την έχει μόνο το ΥΠΕΧΩΔΕ μέχρι να βρεθεί μία λύση.


Στην κατάσταση που βρίσκονται οι περισσότεροι ΟΤΑ σήμερα, είναι ΕΓΚΛΗΜΑ να έχουν αυτή την αρμοδιότητα και μάλιστα σε μια χώρα η οποία θρηνεί κάθε χρόνο τα περισσότερα θύματα σε τροχαία ατυχήματα, από όλες της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Με εκτίμηση

Χρυστάλλα Χαραλαμπίδου

E-Mail Chrystalla57@gmail.com

http://greekroadsafety.blogspot.com/

http://educationsuggestions.blogspot.com/


Tuesday, April 7, 2009

Διαμαρτυρία στον Υφυπουργό Εσωτερικών κύριο Νάκο για την εισήγησή μου με θέμα την εκπαίδευση των ΟΤΑ σε θέματα οδικής ασφάλειας

Χαραλαμπίδου Χρυστάλλα

Ζωγράφου Τ. Κ. 15773

7 Απριλίου 2009

Προς τον Υφυπουργό Εσωτερικών

Κύριο Αθανάσιο Νάκο

Σταδίου 27 και Δραγατσανίου 2

Τ. Κ. 10183


Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,


Αναφέρομαι στην από 3 Φεβρουαρίου 2009 και με Αριθμό Πρωτοκόλλου 450 6/02/09 (Γραφείο Υπουργού στη Σταδίου) επιστολή μου προς τον Υπουργό Εσωτερικών κύριο Παυλόπουλο η οποία αφορά την εκπαίδευση των τμημάτων των ΟΤΑ που ασχολούνται με σήμανση και οδική ασφάλεια, την οποία και αποστέλλω. (Συνημμένο 1)

http://greekroadsafetysuggestions.blogspot.com/2009/02/blog-post_3856.html


Η επιστολή όπως θα δείτε και στο υπόμνημα έχει κατασταλάξει στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. κ. Τσιατούρα.

Η επιστολή αυτή, μαζί με επιστολή μου προς τον Υπουργό Παιδείας για θέματα κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία, έχει σταλεί με E-mail σε όλα τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Κάποιοι συνάδελφοί σας διαφόρων κομμάτων προσπάθησαν να βοηθήσουν.

Σας στέλλω από το site του κ. Αθ. Πλεύρη την ερώτηση που έγινε στην Βουλή και την απάντηση που έχει πάρει από εσάς στα θέματα στα οποία αναφέρομαι. (Συνημμένο 2 και 3)

Με λύπη μου διαπίστωσα ότι για το ίδιο θέμα του ελέγχου των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων, η απάντηση που δώσατε στον κ. Πλεύρη είναι ότι αρμόδιο είναι το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.


Κύριε Υφυπουργέ, οι επιστολές-εισηγήσεις μου για τον έλεγχο και την εκπαίδευση των τμημάτων των ΟΤΑ που ασχολούνται με οδική ασφάλεια γίνονται μπαλάκια από το ένα Υπουργείο στο άλλο εδώ και ένα χρόνο.

Η κατάσταση είναι απαράδεκτη έως γελοία σε ένα Κράτος το οποίο θέλει να ονομάζεται Δημοκρατικό. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίλυση σοβαρών προβλημάτων σ’ αυτό τον τόπο είναι ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ. Λέξη άγνωστη για πολλούς οι οποίοι ξέρουν μόνο τη λέξη «αρμόδιος» και «αναρμόδιος». Ξέρουν μόνο να δίνουν αριθμούς πρωτοκόλλου. Επίλυση προβλήματος γι αυτούς είναι να ξεφορτώνονται τα προβλήματα παραπέμποντάς τα με προχειρότητα κάπου αλλού μέχρι να υποχρεώσουν τον κάθε πολίτη να μπουχτίσει και να παραιτηθεί των προσπαθειών του.


Κύριε Υφυπουργέ, υπάρχει τελικά κάποιος «αρμόδιος» για να ελέγξει ή να εκπαιδεύσει τις τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων οι οποίες ασχολούνται με οδική ασφάλεια;

Σας στέλλω το τελευταίο μου άρθρο το οποίο έχει δημοσιευθεί πρόσφατα σε εφημερίδες. Παρακαλώ διαβάστε το. (Συνημμένο 4) http://greekroadsafetyarticles.blogspot.com/


Οι απόψεις μου για οδική ασφάλεια βρίσκονται στο site μου http://greekroadsafety.blogspot.com/

Συνημμένα 4

Με εκτίμηση

Χρυστάλλα Χαραλαμπίδου

E-Mail Chrystalla57@gmail.com

chrystalla@tellas.gr

http://greekroadsafety.blogspot.com/

http://educationsuggestions.blogspot.com/

Αριθμός Πρωτοκόλλου 1889 14/04/09
Το έχει χρεωθεί ο κ. Οικονόμου (Γενικός Διευθυντής)
Monday, February 16, 2009

Διαμαρτυρία στον Υπουργό Παιδείας για μη εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων οδικής ασφάλειας στα σχολεία

Χαραλαμπίδου Χρυστάλλα

Ζωγράφου Τ. Κ. 15773

16 Φεβρουαρίου 2009Υπ’ όψιν κ. Αλεξόπουλου


Προς τον αξιότιμο Υπουργό

Παιδείας και θρησκευμάτων

Κύριο Άρη Σπηλιωτόπουλο

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ. Κ. 15180


Κύριε Σπηλιωτόπουλε,


Αναφέρομαι στις από 21/01/08 Αριθμός Πρωτοκόλλου 8031 και από 05/12/08 Αριθμός Πρωτοκόλλου 157406/Γ7 επιστολές από το τμήμα Β΄ Αγωγής Υγείας & Περιβαλλοντικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας. Συνημμένα 1 και 2 αντίστοιχα.

http://greekroadsafetysuggestions.blogspot.com/2008/01/blog-post.html

http://greekroadsafetysuggestions.blogspot.com/2008/10/blog-post_10.html


Οι επιστολές αυτές είναι απαντήσεις σε εισηγήσεις μου προς το Υπουργείο Παιδείας σε θέματα οδικής ασφάλειας. Συνημμένα 3 και 4 αντίστοιχα.

http://greekroadsafetysuggestions.blogspot.com/2008/01/blog-post.html

http://greekroadsafetysuggestions.blogspot.com/2008/10/blog-post_10.html


Στην πραγματικότητα, μερικά πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής λειτουργούν πειραματικά για ορισμένα μόνο δημοτικά σχολεία και μόνο σε μία τάξη του Γυμνασίου σχολικό βιβλίο κάνει αναφορά στο θέμα με μερικές μόνο σελίδες. Γεγονός το οποίο ο καθένας μπορεί να διαπιστώσει ερωτώντας δειγματοληπτικά διδάσκοντες και μαθητές διαφόρων βαθμίδων της εκπαίδευσης.


Στην Ελλάδα, στην χώρα που σήμερα έχει τους περισσότερους θανάτους σε τροχαία από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην χώρα στην οποία η συνείδηση οδικής ασφάλειας είναι ανεπτυγμένη σε αξιολύπητο βαθμό, στην χώρα που διατυμπανίζουμε ότι «ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ», περιμένουμε να έχει αποτελέσματα το οποιοδήποτε πρόγραμμα «Στρατηγικό σχέδιο βελτίωσης οδικής ασφάλειας 2006-2010» με εκπαίδευση των μαθητών μόνο καταγεγραμμένη στα χαρτιά.


ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

1) Να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος σε διάφορα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να διαπιστωθεί ότι το προνόμιο ορισμένων σεμιναρίων κυκλοφοριακής αγωγής έχουν μόνο ορισμένα δημοτικά σχολεία. Οι υπόλοιποι μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας δεν έχουν ποτέ παρακολουθήσει ένα σεμινάριο κυκλοφοριακής αγωγής. Τα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας που αφορούν την ανάπτυξη συνείδησης οδικής ασφάλειας πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους τους μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας.

2) Να ελεγχτεί αν στην πράξη έχουν επιμορφωθεί για την εφαρμογή προγραμμάτων κυκλοφοριακής Αγωγής οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως και εκπαιδευτικοί των Σχολικών Μονάδων όπως αναφέρεται στις επιστολές του Υπουργείου. Να ελεγχτεί επίσης αν η επιμόρφωση αυτή σε μία χώρα στην οποία δεν είναι ανεπτυγμένη η συνείδηση οδικής ασφάλειας είναι επαρκής.

………………………….

Εισηγήσεις μου σε θέματα οδικής ασφάλειας και εκπαίδευσης βρίσκονται στο site μου.

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία.


Με εκτίμηση

Χρυστάλλα Χαραλαμπίδου

E-Mail Chrystalla57@gmail.com

http://greekroadsafety.blogspot.com/

http://educationsuggestions.blogspot.com/